اعضای تیم

نمایش مدیران شرکت

This post is also available in: English (English)

مدیران شرکت تولیدی کرد صنعت هاشمی

qodef-team-image
مدیر عامل
محسن هاشمی

تحصیلات: کارشناسی , رشته: مهندسی عمران/ برق سمت : مدیرعامل

qodef-team-image
مدیر طراحی وتوسعه
جلال الدین کهزادی

تحصیلات : دکــتـرا , رشته : مهندسی نـرم افزار سمت: مدیرطراحی وتوسعه

qodef-team-image
مدیرفنی
محمد هادی چقاکبودی

تحصیلات: کارشناسی , رشته: مهندسی برق سمت:مدیرفنی

qodef-team-image
مدیر بازاریابی
محسن حیدری

تحصیلات : کارشنـاسی , رشته : مـهندسی شیمی سمت: مدیر بازرگانی